Kontoreiendommer

Porteføljen over kontoreiendommer er fordelt i hele Norge

Her er et utvalg av eiendommer i kontorsegmentet

Kristiansand Kjøita

KRISTIANSAND

Eiendommen ble oppført som Telenors tyngdepunkts kontor i Kristiansand i 2002. Bygningsmassen holder høy standard og ligger i umiddelbar nærhet til elven Otra med gangavstand til sentrumskjernen. Bygget har mange leietagere, blant annet Telenor, NHO, EBA, Nelfo, EO Sør, EVRY og Edigard AS. Eiendommen forvaltes for Telenor Pensjonskasse.

Skien

SKIEN

Kongens gate 20 ligger godt eksponert midt i sentrum av Skien. Eiendommen har i dag butikker på gateplan, samt kontorarealer i etasjene over. De største leietakerne er Telenor Norge, Telemark Fylkeskommune og Skien Fysikalske Institutt.

Kongsvinger

KONGSVINGER

Kongsvinger Telehus ligger noen minutter fra av sentrum i et populært industriområde med mye virksomhet. Eiendommen er ofte benevnt som “sølvfuglen” og er i dag leid ut til bedrifter som Telenor Norge, EVRY, Eidsiva Marked og Elsikkerhet Norge.

Stoltenbergs gate 3b

TØNSBERG

Tønsberg Telehus ligger i umiddelbar næret til Farmandstredet. Bygget er i dag utleid til flere ulike virksomheter inkludert tannklinikk. Eiendommen har et tilliggende fjellanlegg i bakkant som huser teleteknikk.

Sælidvegen 40, Hamar

HAMAR

Eiendommen består av kontorbygg, lager og garasjebygg med god profilering mot E6. Hovedbygget er et tidligere brenneri som og var en del av Sælid gård, som hadde sin storhetstid på 1850 tallet og da stod for vel 10% av all spritproduksjonen i Norge. Eiendommen ble kjøpt av Televerket i 1959 og har i dag leietakere som Telenor Norge, Securitas & Sivilforsvaret.