Kontoreiendommer

Porteføljen over kontoreiendommer er fordelt i hele Norge

Her er et utvalg av eiendommer i kontorsegmentet

Kristiansand Kjøita

KRISTIANSAND

Eiendommen ble oppført som Telenors tyngdepunkts kontor i Kristiansand i 2002. Bygningsmassen holder høy standard og ligger i umiddelbar nærhet til elven Otra med gangavstand til sentrumskjernen. Bygget har mange leietagere, blant annet Telenor, NHO, EBA, Nelfo, EO Sør, EVRY og Edigard AS. Eiendommen forvaltes for Telenor Pensjonskasse.

Kongsvinger

KONGSVINGER

Kongsvinger Telehus ligger noen minutter fra av sentrum i et populært industriområde med mye virksomhet. Eiendommen er ofte benevnt som “sølvfuglen” og er i dag leid ut til bedrifter som Telenor Norge, EVRY, Eidsiva Marked og Elsikkerhet Norge.

Stoltenbergs gate 3b

Tønsberg

Tønsberg Telehus ligger i umiddelbar næret til Farmandstredet. Bygget er i dag utleid til flere ulike virksomheter inkludert tannklinikk. Eiendommen har et tilliggende fjellanlegg i bakkant som huser teleteknikk.