Våre Tjenester

Internasjonale operasjoner

Telenor Eiendoms har betydelig erfaring fra internasjonalt arbeid. Vi har bistått flere av Telenors internasjonale selskaper, i tillegg til at selskapet har vært en naturlig del av Telenors «green field» prosjekter helt siden 1998.

Telenor Eiendom hjelper Telenor internasjonalt med å følge the Telenor Way ved hjelp av arbeidsplassmodellen. Vi jobber med å implementere konseptet i en rekke land, i tillegg til å videreutvikle konseptet og tilpasse det til lokale forhold.

Hungary HQ Telenor Pakistan

Internasjonale bygg

Fra venstre: Hovedkontor i Ungarn, kontorbygg i Pakistan og kontorbygg i Myanmar.

Bangladesh

Telenor Eiendom bisto med prosjektutvikling og prosjektledelse av Grameenphone sitt  store hovedkontor i Dhaka i Bangladesh. Bygget er på 51 000 m2 og har rundt 2260 arbeidsplasser. I prosjektet inngikk utvikling av arbeidsplassløsninger og Facility Management tjenester. Telenor Eiendom bidro også med utvikling av et eget leder program for ledere og ansatte før innflytting.

Ungarn

Ungarn

Hovedkontoret til Telenor Ungarn i Budapest eies av Telenor Eiendom. Vi bisto også under konstruksjonen av hovedkvarteret og en datahall.

Telenor Eiendom er inni i en prosess hvor vi skal ta over ansvaret for hovedkontoret. Bygningen skal videreutvikles til et flerbrukerbygg for å få inn flere leietakere.

 

Pakistan

Telenor Eiendom bistår under konstruksjonen av Telenor Pakistan sitt nye hovedkvarter. Telenor Eiendom leverer ledelsen i prosjektet og var med i styringsgruppen gjennom etabelering- og prosjekteringsfasen. Vi er også med på utvikling av arbeidsområder med utgangspunkt i Telenors arbeidsplassmodell.

Myanmar

Myanmar

Telenor Eiendom har vært med helt fra starten og jobber tett med Telenor sitt Greenfield-prosjektet i Myanmar. Jobben har vært å etablere kontorfasiliteter, finne tomter for utbygging av datasenter og «core-senter». Telenor Eiendom har også utviklet og implementert arbeidsplassmodellen.

Sverige

Glashuset, Stockholm

Telenor Eiendom har ansvaret for Property Management i Sverige. Det omfatter alt fra nyetablering og avvikling av leieforhold, daglig drift, bygg og vedlikeholdsarbeid samt forbedringer i arbeidsmiljø, til reforhandlinger av leiekontrakter og juridiske vurderinger av ansvarsforhold.
Telenor Eiendom har i dag tre ansatte i Sverige, samt hjelp fra cirka 40 ISS-ansatte for den daglige driften.

Danmark

Telenor Eiendom har ansvaret for Facility Management i Danmark. Dette inkluderer alt fra teknisk vedlikehold og rengjøring til resepsjoner og kantiner. Telenor Eiendom utfører alle bygningsrelaterte prosjekter, som ombygninger, renoveringer og kjøp og salg av eiendommer.
Telenor Eiendom har i dag 2 medarbeidere i Danmark, samt cirka 50 ISS medarbeidere.

Malaysia

Telenor Eiendom optimaliserer hovedkontoret til DiGi i Malaysia. Dette innebærer full implementering av Telenors arbeidsplassmodellen samt oppgradering av bygget for å reflektere DiGi’s image utad. DiGi har de siste årene vært kjent for å være ledende innenfor innovative arbeidsplasser i Malaysia og er nå klare for en forandring for å opprettholde dette imaget og ta det et steg videre. Som det mest dynamiske firmaet i en veldig konkurranseutsatt Telecom industri vil det nye kontoret igjen fremstå som best og ledende innenfor arbeidsplassløsninger i linje med the Telenor way of working.

Thailand

dtac House, Bangkok

Telenor Eiendom har bistått med innføring av eiendomsrelatert IT-teknologi i hovedkontoret til Telenor Asia i Bangkok.

I Bangkok ligger også dtac House hvor hovedkontoret til dtac befinner seg.

Bulgaria

Telenor Eiendom jobber sammen med Telenor Bulgaria for å innføre arbeidsplassmodell som støtter opp under Telenor Way. Dette innebærer blant annet bedre utnyttelse av kapasitet, økt fleksibilitet, enklere kommunikasjon blant medarbeidere og bedre trivsel.

Montenegro og Serbia

Montenegro

Telenor Eiendom er en del av styringsgruppen for bygging av nytt datasenter i Podgorica i Montenegro.