Våre Tjenester

User Experience

Telenor Eiendom leverer sine FM tjenester gjennom en Total Facility Management avtale med ISS. Avtalen gir oss og våre kunder stordriftsfordeler og konkurransedyktige priser. Sammen med vår leverandør er vi i løpende utvikling av FM tjenestene, og har mål om å levere FM tjenester til alle operasjoner i Telenor Group.

I våre hard FM tjenester inngår:
Teknisk forvaltning innenfor alle fagområder, energi og miljøledelse, vaktmestertjenester, renhold, utendørsarbeider og prosjektledelse.

I våre soft FM tjenester inngår:
Resepsjonstjenester, kaffeautomater, logistikk, planter, møteromservice, personal restauranter/ kantine og møte mat, helpdesk.

I våre Safety and security FM tjenester inngår:
24 timers landsdekkende alarmsenter, brannforebyggende tiltak, nøkkeladministrasjon, kort produksjon, adgangskontroll, innbruddsalarmer, kameraovervåking og vektertjenester. 

Workplace Management Workplace Management

FM avtalen gir oss og våre kunder stordriftsfordeler og konkurransedyktige priser

Soft FM tjenester

Soft FM tjenester

Telenor Eiendom leverer alle Soft tjenester knyttet til våre eiendommer gjennom sin TFM partner ISS.

Vi leverer og har ansvaret for; Resepsjonstjenester, kaffeautomater, logistikk, planter, møteromservice, personal restauranter/ kantine og møte mat, helpdesk.

Hard FM tjenester

Telenor Eiendom leverer alle Hard FM tjenester knyttet til våre eiendommer gjennom sin TFM partner ISS.

Vi leverer og har ansvaret for; Teknisk forvaltning innenfor alle fagområder, energi og miljøledelse, vaktmestertjenester, renhold, utendørsarbeider og prosjektledelse.

Safety and security

Security Services

Telenor Eiendom leverer alle sikkerhetstjenester knyttet til våre eiendommer.

Vi leverer og har ansvaret for brannforebyggende tiltak, nøkkeladministrasjon, kortproduksjon, adgangskontroll, innbruddsalarmer, kameraovervåking og vektertjenester.

Den operasjonelle delen av dette er en del av vår TFM avtale med ISS. Byggene blir overvåket på et landsdekkende alarmsenter, i tillegg har vi noen lokale alarmstasjoner for enkelte av våre eiendommer/bygg.

Nøkkeltall for våre eiendommer i Norge:

  • 30.000 kortinnehavere
  • 33.000 adgangskort
  • 628 bygg
  • 4.000 kortlesere
  • 75.000 innpasseringer pr. døgn

Kontraktsforvalter i Sverige og Danmark

Telenor Danmark

Telenor Eiendom er Telenors profesjonelle eiendomsforvalter og kompetansesenter innen eiendomsfaglige spørsmål.

Telenor Eiendom har inngått forvaltningsavtaler med Telenor Danmark, Telenor Sverige og Telenor Ungarn om å være kontraktsforvalter for deres facility management-avtaler med ISS. Avtalen gjelder alle Telenor-lokasjoner i Danmark, Sverige og Ungarn.