Våre Tjenester

Asset Management

Telenor Eiendoms målsetting er å forvalte, utvikle og avhende eiendom med god avkastning for våre eiere. Som aktive forvaltere av de eiendommene vi disponerer, bidrar vi til fornøyde leietakere og opprettholdelse av høy kvalitet på bygningsmassen. Porteføljen består i dag av en kombinasjon av kontoreiendommer og kombinasjonseiendommer, samt en større teknisk portefølje tilrettelagt for Telenors virksomhet. Eiendomsteamet i Norge består av 14 medarbeidere med høy tverrfaglig kompetanse innen forvaltning, drift, utvikling og salg. Telenor Eiendom forvalter også eiendommer eid av Telenor Pensjonskasse og er engasjert av Telenors internasjonale datterselskaper for ivareta deres eiendomsinteresser i ulike markeder.

Kontoreiendommer

330 000 m2

Kombinasjonseiendommer

400 000 m2

Tekniske eiendommer

110 000 m2

Antall eiendommer

5000

Elvebredden Snarøyveien 30, Fornebu Ytrebygdsvegen 215, Kokstad

 

Telenor Eiendom forvalter mange attraktive eiendommer

Forvaltning

Kongsvinger

Vi forvalter i dag en differensiert eiendomsportefølje bestående av 3 ulike segmenter:

1) Kontor/tyngdepunktsbygg
2) kombinasjonsbygg
3) Tekniske bygg / Spesialinstallasjoner

Telenor Eiendom har et kompetent forvaltningsteam med bred erfaring i de ulike segmentene. Forvaltningsrollen består i å tilrettelegge lokaler for Telenors virksomhet. Selskapet leier også ut lokaler til store og små virksomheter i alle segmenter. Noen av våre leietakere i dag består av selskaper som EVRY, NHO, National Oilwell Varco, Aker Solutions, Gelato Group, Tryvann Skiskole, Nordic Academy & Relacom.

 

Eiendomsutvikling

Drammen

Vi har som målsetting å utvikle eiendom som ikke lenger domineres av Telenors virksomhet.  Selskapet har god erfaring med prosjekter av ulik størrelse i Norge og utland. Eiendomsporteføljen består i dag av mange attraktive utviklingseiendommer i sentrale strøk, med objekter som har stort potensiale for ytterligere og alternativ utnyttelse. Vårt forvaltningsteam besitter god kompetanse i alle ledd av utviklingsprosessen

Vi er en aktiv og dynamisk forvalter og jobber kontinuerlig med å identifisere muligheter for videre utvikling av porteføljen tilpasset våre kunder og strategiske mål.

 

Salg

Sandefjord

Eiendommer som ikke lenger har en strategisk viktig lokasjon og ikke kvalifiserer for videre utvikling, vil vurderes solgt. Disse eiendommene er ofte kombinasjonsbygg og eiendommer tidligere benyttet til teknisk infrastruktur, som ikke lenger domineres av Telenors virksomhet.

Leiesøk

Telenor Danmark

Selskapet bistår Telenor eide selskaper med leiesøk i Norge og utland etter de strategiske behov som blir identifisert for de ulike virksomhetene. Samarbeid med meglerfirmaer og andre strategiske rådgivere involveres der dette er nødvendig.