Våre Tjenester

Asset Management

Telenor Eiendoms målsetting er å forvalte, utvikle og avhende eiendom med god avkastning for våre eiere. Som aktive forvaltere av de eiendommene vi disponerer, bidrar vi til fornøyde leietakere og opprettholdelse av høy kvalitet på bygningsmassen. Porteføljen består i dag av en kombinasjon av kontoreiendommer og kombinasjonseiendommer, samt en større teknisk portefølje tilrettelagt for Telenors virksomhet. Eiendomsteamet i Norge består av medarbeidere med høy tverrfaglig kompetanse innen forvaltning, drift, utvikling og salg. Telenor Eiendom forvalter også eiendommer eid av Telenor Pensjonskasse og er engasjert av Telenors internasjonale datterselskaper for ivareta deres eiendomsinteresser i ulike markeder.

Elvebredden Fornebu Sandvika

 

Telenor Eiendom forvalter mange attraktive eiendommer

Forvaltning

Kongsvinger

Vi forvalter i dag en differensiert eiendomsportefølje bestående av tre ulike segmenter som kontorbygg, kombinerte kontor og tekniske bygg, samt rene tekniske og bygg for spesialinstallasjoner.

Telenor Eiendom har et kompetent forvaltningsteam med bred erfaring i de ulike segmentene. Forvaltningsrollen består i å tilrettelegge lokaler for Telenors virksomhet. Selskapet leier også ut lokaler til store og små virksomheter i alle segmenter.

 

Eiendomsutvikling

Drammen

Vi har som målsetting å utvikle eiendom som ikke lenger domineres av Telenors virksomhet.  Selskapet har god erfaring med prosjekter av ulik størrelse i Norge og utland. Eiendomsporteføljen består i dag av mange attraktive utviklingseiendommer i sentrale strøk, med objekter som har stort potensiale for ytterligere og alternativ utnyttelse. Vårt forvaltningsteam besitter god kompetanse i alle ledd av utviklingsprosessen

Vi er en aktiv og dynamisk forvalter og jobber kontinuerlig med å identifisere muligheter for videre utvikling av porteføljen tilpasset våre kunder og strategiske mål.

 

Salg

Sandefjord

Eiendommer som ikke lenger har en strategisk viktig lokasjon og ikke kvalifiserer for videre utvikling, vil vurderes solgt. Disse eiendommene er ofte kombinasjonsbygg og eiendommer tidligere benyttet til teknisk infrastruktur, som ikke lenger domineres av Telenors virksomhet.

Leiesøk

Telenor Danmark

Selskapet bistår Telenor eide selskaper med leiesøk i Norge og utland etter de strategiske behov som blir identifisert for de ulike virksomhetene. Samarbeid med meglerfirmaer og andre strategiske rådgivere involveres der dette er nødvendig.