Telenor Eiendom Holding AS PERSONVERNERKLÆRING
Oppdatert 13.6.2018

1. Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder ved bruken av tjenester som Telenor Eiendom Holding tilbyr brukere av bygg som Telenor Eiendom Holding AS eier og forvalter. Eksempler på tjenester er besøksregistrering, adgangskontroll og kameraovervåkning. Formålet med personvernerklæringen er å opplyse deg om hvordan Telenor Eiendom Holding AS (heretter «Telenor Eiendom») behandler dine personopplysninger, og hva du samtykker til ved bruken av tjenestene.
Hensikten med tjenestene som Telenor Eiendom tilbyr er hovedsakelig å gjøre hverdagen enklere for deg som ansatt i eller besøkende til et Telenor Eiendom-bygg. Du får tilgang til ulike tjenester som tilbys av Telenor gjennom bruk av samarbeidspartnere og leverandører.
Telenor Eiendom er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene som blir innhentet gjennom bruk av tjenestene vi tilbyr ansatte, leietakere og brukere av våre bygg. Det daglige behandlingsansvaret er stort sett utøvd av vår samarbeidspartner ISS. En personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Bilder og film er også personopplysninger. Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.
Bruk gjerne litt tid på å gjøre deg kjent med våre retningslinjer for personvern. Ta kontakt hvis du har spørsmål. Kontaktopplysninger fremgår i punkt 3.

2. Personopplysningene som behandles om deg

2.1. Innledning
I det følgende gis det en generell forklaring på hvilke personopplysninger vi samler inn og til hvilket formål og tjenester personopplysningene vil brukes samt hvilke tredjeparter som har tilgang til opplysningene. Avslutningsvis gis en oversikt over de ulike tjenestene som leveres i våre bygg.

2.2. Personopplysninger Telenor Eiendom samler inn
Telenor Eiendom vil være nødt til å behandle enkelte personopplysninger for å tilby tjenester som lunsjordning, besøksregistering, adgangskontroll og postomdeling da vi helt enkelt er nødt til å vite hvem du er. Dette innebærer at vi vil lagre opplysninger om bevegelser i bygget, ditt navn, firmanavn du er tilknyttet, telefonnummer og e-postadresse.
Telenor Eiendom samler IKKE inn følgende personopplysninger: Sensitive personopplysninger, herunder rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, opplysninger om straffbare forhold, helseforhold, seksuelle forhold eller opplysninger om fagforeningstilhørighet.

2.3. Formålet med behandlingen av dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for at du skal kunne nyte godt av de tjenestene vi tilbyr ansatte, leietakere og brukere av bygget, i tillegg til å vedlikeholde, beskytte og videreutvikle tjenestetilbudene. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er avtaleoppfyllelse eller berettiget interesse, jf. personopplysningsloven § 8.

2.4. Deling av personopplysninger med andre
Vi deler ikke dine data med andre utenom når Telenor Eiendom er forpliktet til å gjøre dette – gjennom lovgivning, juridiske prosesser, rettstvister og/eller forespørsler fra offentlige myndigheter i eller utenfor landet der du bor – til å videreformidle personopplysningene dine. Vi kan også videreformidle informasjon om deg hvis vi kommer frem til at dette er nødvendig eller hensiktsmessig med hensyn til nasjonal sikkerhet, opprettholdelse av lov og orden eller andre hensyn til allmennheten.

2.5. Skjematisk oversikt over behandlingen
Tabell under viser en generisk oversikt over de data som innhentes og lagres, samt om de deles med tredjepartsleverandører.

Tjeneste Personopplysninger Leverandør
Adgangskontroll Navn, mobilnummer, mailadresse, selskap, bygg
Besøksregistrering Navn, mobilnummer, selskap, bygg
Kameraovervåking Navn, mobilnummer, mailadresse, selskap, bygg
Lunsjordning Navn, mobilnummer, mailadresse, selskap, bygg
Postomdeling Navn, mailadresse, selskap, bygg

3. Dine rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysninger
Følgende er noen av de rettigheter du har etter personopplysningsloven:
• Du har lovbestemt rett til å be om innsyn i dine personopplysninger.
• Du har rett til å be om retting, sletting, eller begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

Du kan kontakte Telenor Eiendom påGDPReiendom@telenor.com dersom du ønsker å utøve de rettigheter som er beskrevet her, eller har andre spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener dine rettigheter krenkes ved den bruk av personopplysninger som er beskrevet her. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet er: Datatilsynet, Postboks 8177, Dep 0034 Oslo, Email: postkasse@datatilsynet.no, Telefon: 22 39 69 00.

4. Lagringstid
Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å levere tjenester til deg. Personopplysningene vil bli slettet innen maksimum 3 måneder fra du ber om sletting av disse.

5. Sikkerhet
Telenor Eiendom tar sikkerheten til personopplysninger svært alvorlig og beskytter personopplysninger som overføres. Når Telenor Eiendom lagrer persondata, brukes datasystemer med begrenset tilgang som er plassert i anlegg med fysiske sikkerhetstiltak.. Telenor Eiendom har gjennomført organisasjonsmessige, tekniske og administrative tiltak for å beskytte personopplysninger i organisasjonen. Telenor Eiendom har tatt nødvendige skritt for å sikre dine personlige opplysninger fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring og offentliggjøring. Du bør være oppmerksom på at ingen sikkerhetsprosedyrer eller protokoller kan garantere å være 100 prosent sikre fra inntrenging eller hacking.