Sandvika, Bærum

Flotte lokaler i Sandvika med utsikt

Anthon Walles vei 34

1337 Sandvika

825 m²

Kontor, kombinasjonseiendom

Beskrivelse

De ledige lokalene er beliggende i byggets 3.etg med adgang rett inn i lokalet fra uteareal på øvre plan.

Lokalet passer bra til åpen løsning med noen cellekontorer/møterom, det er også et eget spiserom i tilknytning til kontor arealet.
Parkering
Leietaker vil ha muligheten til å disponere størstedelen av utearealet på øvre plan av eiendommen til parkering eller annet bruk.

Adkomst
Adkomst fra Anthon Walles Vei.
Kort gangavstand til Sandvika stasjon.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på et høydedrag med utsikt over Sandviksbukta og Kalvøya. Bygget er meget godt synlig fra E18 med unike eksponeringsmuligheter.

Det er planlagt omfattende tiltak i Sandvika Øst for å revitalisere denne delen av byen. Det legges opp til 100 000 kvm ny bygningsmasse med bolig, kontor og handel. Bygningshøydene vil også øke og markere Sandvika ytterligere som by. Planen innebærer også åpning av sentrum mot fjorden. Under rådhusparken er det planlagt et nytt parkeringshus og Finstadgården skal rives og erstattes med et nytt forretningsbygg.

Anthon Walles vei har en sentral beliggenhet i forhold til denne delen av Sandvika og danner inngangsporten til byen fra Oslo. Åpningen av Jørgen Kanitz gate vil dessuten knytte eiendommen ytterligere mot torget

Om lokalene

Lokalene er på ca. 825 kvm BTA.

Dagens løsning er tilpasset kontor/produksjon/lager. Det er lagt opp til 20 arbeidsplasser i åpent landskap, møterom, spiserom, stillerom og sosial sone. Det er også tilrettelagt for produksjon/lager areal med direkte adkomst fra øvre plan av eiendommen.

Det er mulighet til å kontorisere store deler av etasjen, da med mulighet for ca. 40 arbeisplasser i åpent landskap, møterom, cellekontorer, spiserom og mulighet for noe lager.

Lokalet har gode lysforhold og unik utsikt ut over oslofjorden.