21.03.2017

Telenor-NTNU AI-Lab

Telenor Eiendom, ved interiøransvarlig Christine Aasenden, har vært ansvarlig for å designe laben. Det er et funksjonelt og inspirerende miljø for kreativt og innovativt arbeid. Les pressemeldingen her

Telenor Eiendom ved PMO og Christine Aasenden har gjennom sin fagkunnskap og kreativitet bidratt til å realisere Telenors og NTNU AI LAB som åpnet 8. mars i Trondheim.  Og det på rekord tid!

Ulla Kuhlmann forteller: «Det som virkelig var krevende var at vi hadde så kort tid til rådighet. Vi måtte få klarhet i funksjonene, profil og brukerbehov. Vi måtte sette dette i sammenheng med arealets noe slitne beskaffenhet og ønskede økonomiske rammer. All ære til Christine, som har styrt dette fra Oslo. Med sin superkreativitet og effektivitet har hun sørget for at prosjektet har vært både forutsigbar og løsningsorientert og sørget for å realisere kundens visjon med praktisk og god design.»

-Selv om dette har vært mer hektisk enn behagelig, så har det vært så fornøyelig å samarbeide med prosjektgruppens medlemmer.  Vi har gjensidig utvekslet erfaringer. De har lyttet til fagråd underveis i prosjektet og vært effektive i alles sine beslutninger. Dette sikret oss den raske fremdrift og gode resultater, noe som vi var helt avhengige av for blir ferdig til åpningen, sier Christine.