25.06.2014

Inngår ny leieavtale med Fortum på Tyholt i Trondheim

Telenor Eiendom har inngått en ny leiekontrakt med Fortum om videre leie av kontorarealer på Tyholt.

Den Nye avtalen gjelder fra 1.4.2014.

Telenor-Tyholt