15.01.2019

Fremtidens Fornebu

Vi engasjerer lokalbefolkningen!

Telenor Eiendom ønsker innspill til hvordan Snarøyveien 30 kan bli en naturlig møteplass i fremtidens Fornebu.

Snarøyveien 30 har en sentral plassering i fremtidens Fornebu og er lokalisert på Flytårnet t-banestasjon.

Hvordan kan eiendommen bli et naturlig møteplass og bidra med et pulserende byrom sett i lys av den pågående behandlingen av KDP3?

I desember arrangerte vi et ideverksted med lokalbefolkningen for å få innspill til hvilke styrker, men også utfordringer anlegget har. Dette har gitt mange gode innspill og vil danne et grunnlag for videre medvirkningsaktiviteter og for den visjonen vi utarbeider for eiendommen fremover.